Надграждане за Великани

Надграждане за Великани

Увеличаване на печалбата значител­но (от 30% до 100%) без инвестиции, без рискове, за кратко време

Създаване на решаващо конкурент­но предимство (продукт или услуга) – оферта, на която клиентът не може да откаже и която конкуренцията не може да копира

Запазване на съществуващите кли­енти въпреки създалата се агресивна конкуренция
Откриване на нови клиенти на мест­ни и международни пазари въпреки на­маленото търсене*Ефективно управление на разходите

Image

Cantarelli Business Club

Cantarelli Business Club е кон­султантска организация с партньорства с междуна­родни топ експерти, които над 25 години реализират успешни про­екти в над 100 държави чрез система­та Теория на ограниченията.

Теория на ограниченията (ТОС) е най-модерната и ефективна система за стратегии и управление с доказани успешни проекти във фирми от всяка­къв тип индустрии в цял свят.

ТОС е система, съдържаща уникален набор от инструменти, предназначе­ни да ви помогнат да постигнете ва­шите цели по-бързо с по-малко разходи и по-добри резултати.

ТОС се фокусира върху откриване и управление на ограниченията на ком­паниите, чрез промяната на които се постигат значителни подобрения на резултатите.

featured in

Image

Увеличаване на печалбата значител­но (от 30% до 100%) без инвестиции, без рискове, за кратко време

Създаване на решаващо конкурент­но предимство (продукт или услуга) – оферта, на която клиентът не може да откаже и която конкуренцията не може да копира

Запазване на съществуващите кли­енти въпреки създалата се агресивна конкуренция

Откриване на нови клиенти на мест­ни и международни пазари въпреки на­маленото търсене

Ефективно управление на разходите

Image

Cantarelli Business Club

Cantarelli Business Club е кон­султантска организация с партньорства с междуна­родни топ експерти, които над 25 години реализират успешни про­екти в над 100 държави чрез система­та Теория на ограниченията.

Теория на ограниченията (ТОС) е най-модерната и ефективна система за стратегии и управление с доказани успешни проекти във фирми от всяка­къв тип индустрии в цял свят.

ТОС е система, съдържаща уникален набор от инструменти, предназначе­ни да ви помогнат да постигнете ва­шите цели по-бързо с по-малко разходи и по-добри резултати.

ТОС се фокусира върху откриване и управление на ограниченията на ком­паниите, чрез промяната на които се постигат значителни подобрения на резултатите.

featured in

Image
Image

Максим Асенов

Максим Асенов е интернационален говорител и коуч, топ-бизнес лидер и автор на бестселъра "7 Решения, които ще променят живота ти сега".  

Максим е говорил на стотици семинари и конференции в над 35 страни.

Максим е лидер на лидери, като неговите коучинг клиенти са от всяка сфера на влияние и обществото. Той е консултирал лидери от областта на бизнеса и политиката до религията и личностното развитие

 

"Като лайф коуч, аз ти помагам да си поставиш цели и да изградиш ниво на отчетност за своя личен и професионален успех. Напътствам те докато артикулираш своите амбиции, кристализираш изборите стоящи пред теб и създаваш план за действие с цел постигане на целите си."

Максим Асенов

Максим Асенов е интернационален говорител и коуч, топ-бизнес лидер и автор на бестселъра "7 Решения, които ще променят живота ти сега".  

Максим е говорил на стотици семинари и конференции в над 35 страни.

Максим е лидер на лидери, като неговите коучинг клиенти са от всяка сфера на влияние и обществото. Той е консултирал лидери от областта на бизнеса и политиката до религията и личностното развитие

 

"Като лайф коуч, аз ти помагам да си поставиш цели и да изградиш ниво на отчетност за своя личен и професионален успех. Напътствам те докато артикулираш своите амбиции, кристализираш изборите стоящи пред теб и създаваш план за действие с цел постигане на целите си."

Image
РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Заяви желание за участие в ексклузивния 4-часов семинар

РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Заяви желание за участие в ексклузивния 4-часов семинар