Маркетинг Кампания за „БЪЛГАРЕ“

Image

Реализиране на маркетинг кампания и система за дарения за БЪЛГАРЕ.